Vzdělání

Prázdninová škola Letní Odyssea

Letní Odyssea je pětidenní kurz osobního rozvoje pro Čecho-Vietnamce ve věku 15 až 25 let. Kurz klade důraz na rozvoj kompetencí účastníků, jako je sebepojetí, sociální a komunikační dovednosti.

Diskusní a debatní večery

Diskusní večery jsou ucelené cykly akcí věnující se jednomu tématu ohledně života vietnamské společnosti v ČR. Cílem večerních setkání je rozšířit povědomí o tématech či výzvách a diskutovat o jejich možném řešení. Každé večerní setkání bylo rozděleno do informačního bloku a aktivního bloku, kde probíhaly aktivity nebo diskuse.

Kurz vietnamštiny a čtenářský kroužek

Začali jsme v roce 2017 pořádáním kurzů a kroužků vietnamštiny pro mladou generaci Vietnamců, kteří měli potíže s každodenní komunikací v mateřštině. Vietnamština funguje již čtvrtým rokem a nyní vyučujeme všechny zájemce o vietnamštinu bez ohledu na původ. REGISTRACE zasílejte prosím na info@vietup.cz. Uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ, telefonní číslo a zvolený kurz/kroužek. Deadline registrace je uveden v jednotlivém popisku aktivity. Budeme se těšit!

Aktuální termíny aktivit vietnamštiny (vše online)

  • Kurz pro úplné začátečníky (i pro české zájemce): Každé úterý a čtvrtek v 17:30-19:00 (24 lekcí od 16.2. cca do 6.5.). Cena kurzu: 4800,- Kč za trimestr, tj. 200,- Kč za lekci. Deadline registrace do 15.2.
  • Kurz pro falešné začátečníky (banánové děti): BĚŽÍ! Každé úterý a čtvrtek v 18:00-19:30 (24 lekcí od 9.2. cca do 29.4.). Cena kurzu: 4800,- Kč za trimestr, tj. 200,- Kč za lekci. Deadline registrace do 7.2.
  • Kurz pro mírně pokročilé (pokračující banáni): Každé pondělí a středu v 18:00-19:30 Cena kurzu: 4800,- Kč za trimestr, tj. 200,- Kč za lekci. Deadline registrace do 26.2.
  • Čtenářský kroužek: Každý čtvrtek v 20:00-21:30 (12 lekcí od 25.2.). Cena kroužku: 1800,- Kč za trimestr, tj. 150,- Kč za lekci). Deadline registrace do 23.2.
  • Konverzační kroužek: Každou středu v 17:30-19:00 (12 lekcí od 24.2.). Cena kroužku: 1800,- Kč za trimestr, tj. 150,- Kč za lekci). Deadline registrace do 22.2.
  • Individuální doučování (podle vašich časových možností, cena za lekci 600,- Kč). Výhodou je individualizovaný učební plán a libovolná forma výuky.
  • Naučme se navzájem

    Projekt “Naučme se navzájem” probíhal v roce 2016 a 2017. Byla to platforma pro předávání dovedností a vědomostí. Myšlenkou projektu je vytvořit prostor pro všechny, kteří si jsou sebevědomí v tom, co dělají, milují to a zároveň by chtěli "to" předávat ostatním.