Vzdělání

Prázdninová škola Letní Odyssea

Letní Odyssea je pětidenní kurz osobního rozvoje pro Čecho-Vietnamce ve věku 15 až 25 let. Kurz klade důraz na rozvoj kompetencí účastníků, jako je sebepojetí, sociální a komunikační dovednosti.

Diskusní a debatní večery

Diskusní večery jsou ucelené cykly akcí věnující se jednomu tématu ohledně života vietnamské společnosti v ČR. Cílem večerních setkání je rozšířit povědomí o tématech či výzvách a diskutovat o jejich možném řešení. Každé večerní setkání bylo rozděleno do informačního bloku a aktivního bloku, kde probíhaly aktivity nebo diskuse.

Kurz vietnamštiny a čtenářský kroužek

Již od roku 2017 pořádáme kurzy vietnamštiny a čtenářský kroužek, určený pro mladou generaci Vietnamců, kteří mají potíže s každodenní komunikací v mateřštině. Kurz je určen mladým Vietnamcům, kteří nezvládají ani základy jazyka, kdyžto kroužek je pro pokročilejší a zaměřený na čtení textů ve vietnamštině. Dotazy ohledně vietnamštiny pište na lenhat.ducanh@yahoo.com.

Naučme se navzájem

Projekt “Naučme se navzájem” probíhal v roce 2016 a 2017. Byla to platforma pro předávání dovedností a vědomostí. Myšlenkou projektu je vytvořit prostor pro všechny, kteří si jsou sebevědomí v tom, co dělají, milují to a zároveň by chtěli "to" předávat ostatním.