Vzdělání a rozvoj

Viet Up, z.s. je nezisková organizace, která se zasazuje o lepší soužití a vzájemného pochopení mezi českou společností a vietnamskou diasporou v ČR.

Více o nás

O nás

Vznik

Viet up se začal formovat během roku 2016 jako neformální skupina mladých Čecho-Vietnamců, kteří chtěli vytvořit platformu pro rovný přístup ke vzdělání a integraci Vietnamců v ČR.

Naše mise

Aktivně přispívat ke zlepšování soužití a vzájemné pochopení mezi českou společnosti a vietnamskou diasporou v ČR a šířit myšlenky občanské společnosti ve vietnamské diaspoře.

Naše vize

Chceme žít ve společnosti, ve které se lidé respektují a přistupují zodpovědně k okolnímu světu. Společnost, která zaručuje všem rovné příležitosti, rozvíjí a využívá jejich potenciál.