Podpořte nás v naších projektech

Z výtěžku na transparentní účet financujeme naše vzdělávací a volnočasové aktivity.

Způsob

Vyberte způsob, jak nás chcete podpořit

Platba

Proveďte platbu prostřednictvím zabezpečené platební brány

Formulář

Vyplňte formulář pro získání potvrzení o daru

 
 
 

Podpořit můžete i přímou platbou na náš transparentní účet:

2401415185 / 2010

variabilní symbol: 2022

Podpořit můžete i přes PayPal