Zahajujeme registraci na nový podzimní semestr vietnamštiny pro banánové děti!

Chceš ovládnout základy vietnamštiny nebo se v mateřštině ještě víc zlepšit? Přidej se na naše online kurzy pro začátečníky anebo pro mírně pokročilé!

Kurz pro (falešné) začátečníky

Cílem kurzu je doučit tě základy jazyka, včetně pravopisu, gramatiky a fonetiky vietnamštiny. Určitě zde také potrénuješ konverzaci, čtení, psaní, a tím zlepšíš orientaci v tónech a slovní zásobu.

  • Kurz bude probíhat online od 4. září 2023 do 20. prosince 2023, celkem 32 lekcí.
  • Lekce trvají 90 minut a konají se dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v 17:30-19:00.

Kurz pro mírně pokročilé

Cílem kurzu je rozšířit základy pravopisu a gramatiky vietnamštiny. Určitě zde také zlepšíš konverzaci, čtení a psaní. Doporučujeme absolventům kurzu falešných začátečníků z předchozích semestrů.

  • Kurz bude probíhat online od 4. září 2023 do 22. prosince 2023, celkem 32 lekcí.
  • Lekce trvají 90 minut a konají se dvakrát týdně, vždy ve středu a v pátek v 17:30-19:00.

Obecné informace

  • Kapacita kurzu je maximálně 8 účastníků (minimálně 4).
  • Cena kurzu je v rozmezí 88-199 Kč za lekci (záleží na počtu registrací do 3. 9. 2023). Kurzovné se platí předem za celý semestr, v rozmezí od 2 816 do 6 368,- Kč.
  • Kurz je věnován primárně osobám ve věku 15-26 let, při nenaplnění kapacity kurzu umožňujeme registraci i pro dospělé do 35 let.
  • Zájemci musí být buď českého občanství nebo vietnamského občanství s trvalým pobytem v ČR.

Chceš-li se zúčastnit, zaregistruj se prosím nejpozději do 3. září skrze e-mail hemelikova.thuha@vietup.cz. Uveď své jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, vybranou úroveň kurzu a případné poznámky.

Těšíme se na tebe!

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023.