Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro veškeré obchodní vztahy mezi prodávajícím, společností Viet Up z.s., se sídlem Vocelova 3, 12000 Praha, IČ: 06877729, DIČ: CZ06877729 (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „zákazník“) v rámci internetového obchodu www.vietup.cz (dále jen „eshop“).

1.2. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem. Smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky zákazníka prodávajícím.

1.3. Zákazník je povinen se seznámit s těmito VOP a souhlasí s nimi při objednávce zboží. V případě, že se zákazník s VOP nesouhlasí, je povinen objednávku neprodleně stornovat.

1.4. Tyto VOP jsou k dispozici zákazníkům v českém jazyce. Pokud se objeví překlad do jiného jazyka, je pouze informativní a závazná je pouze česká verze.

II. Objednávka zboží

2.1. Zákazník může objednat zboží prostřednictvím eshopu nebo emailem na adrese info@vietup.cz. Objednávka musí obsahovat přesný popis zboží, jeho cenu, počet kusů a způsob platby a doručení.

2.2. Objednávka je závazná pro zákazníka, který ji odeslal, a pro prodávajícího, který ji přijal.

2.3. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout, a to zejména v případě, že zboží není skladem nebo je nedostupné, nebo v případě, že zákazník neprokáže svou platební schopnost.

V pořádku, pokračujme v přípravě všeobecných obchodních podmínek pro vaše e-shop.

II. Objednávka zboží

2.1. Zákazník může objednat zboží prostřednictvím eshopu nebo emailem na adrese info@vietup.cz. Objednávka musí obsahovat přesný popis zboží, jeho cenu, počet kusů a způsob platby a doručení.

2.2. Objednávka je závazná pro zákazníka, který ji odeslal, a pro prodávajícího, který ji přijal.

2.3. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout, a to zejména v případě, že zboží není skladem nebo je nedostupné, nebo v případě, že zákazník neprokáže svou platební schopnost.

III. Ceny a způsob platby

3.1. Ceny zboží uvedené v eshopu jsou konečné a jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH).

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny zboží bez předchozího upozornění. Platí vždy cena uvedená v eshopu v době objednávky.

3.3. Zákazník může zboží zaplatit následujícími způsoby:

  • hotově při převzetí zboží
  • převodem na účet prodávajícího
  • platební kartou přes platební bránu
  • pomocí online platebních služeb (např. PayPal)

3.4. V případě platby převodem na účet prodávajícího je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího.

IV. Doručení zboží

4.1. Zboží je doručováno prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce.

4.2. Prodávající se zavazuje doručit zboží zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od objednávky, pokud není uvedeno jinak.

4.3. Přepravní a balné poplatky jsou závislé na hmotnosti a ceně zboží a jsou uvedeny v eshopu nebo jsou sjednány individuálně s prodávajícím.

4.4. Zákazník je povinen převzít zboží osobně nebo jej nechat doručit na uvedenou adresu a v případě, že zboží není převzato, je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi náklady spojené s jeho vrácením zpět.

V. Reklamační řád

5.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je možné uplatnit písemnou formou e-mailem na adresu info@vietup.cz nebo poštou na adresu prodávajícího.

5.2. Při odstoupení od smlouvy vrátí zákazník zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to na vlastní náklady. Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu a v nepoškozeném stavu.

5.3. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi plnou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.4. Zákazník má právo na reklamaci zboží, pokud je vadné nebo neodpovídá popisu v eshopu. Reklamaci je možné uplatnit písemnou formou e-mailem na adresu info@vietup.cz nebo poštou na adresu prodávajícího.

5.5. V případě reklamace zboží je zákazník povinen zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace a to na vlastní náklady. Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu a v nepoškozeném stavu.

5.6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě, že je reklamace oprávněná, je prodávající povinen zákazníkovi vrátit kupní cenu zboží nebo zboží vyměnit za nové.

5.7. V případě, že je reklamace neoprávněná, je prodávající oprávněn požadovat od zákazníka úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

5.8. Záruční doba pro zboží je stanovena v zákonné lhůtě 24 měsíců. Tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.

5.9. Zákazník je povinen předložit při reklamaci doklad o koupi zboží, a to originál nebo ověřenou kopii faktury nebo dokladu o zaplacení.

VI. Ochrana osobních údajů

6.1. Prodávající se zavazuje k tomu, že bude nakládat se zákazníkovými osobními údaji v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů.

6.2. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníka pouze za účelem plnění smlouvy, a to zejména pro účely objednávky, fakturace a doručení zboží.

6.3. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz. Může také kdykoliv vyjádřit svůj souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.

VII. Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem

7.1. Tyto VOP a vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

7.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy nebo těmito VOP budou řešeny přímo mezi prodávajícím a zákazníkem. Pokud není dohoda dosažena, příslušným soudem je městský soud v Praze.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto VOP jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění na internetových stránkách eshopu.

8.2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Nové VOP jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách eshopu.

8.3. Tyto VOP jsou k dispozici zákazníkům v eshopu a jsou také k dispozici zákazníkům na vyžádání e-mailem nebo poštou.

8.4. Tyto VOP jsou k dispozici zákazníkům v českém jazyce. Pokud se objeví překlad do jiného jazyka, je pouze informativní a závazná je pouze česká verze.